Warunki & Stan

www.clubshop.com

Warunki & Stan


Niniejsza strona internetowa jest udostępniana dla Twojej wygody i w celach informacyjnych. Informacje zawarte na tej stronie zostały opracowane na podstawie informacji dostępnych od wymienionych firm. ClubShop.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie lub interpretację jakichkolwiek informacji tu zawartych. Promocje, konkursy lub oferty mogą ulec zakończeniu lub zmianie bez powiadomienia.

Informacje te są dostarczane „TAKIE, JAKIE SĄ”, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, ŻADNEJ WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, W TYM, ALE NIE OGRANICZONE DO, DOROZUMIANYCH GWARANCJI HANDLOWYCH, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ANI NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH. nie zezwalaj na zrzeczenie się dorozumianych gwarancji, więc powyższe zrzeczenie się może nie dotyczyć Ciebie. Niniejsza gwarancja daje określone prawa, a także inne prawa, które różnią się w zależności od stanu.

Mimo że ClubShop.com starał się dostarczyć dokładne i aktualne informacje na tej stronie, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w związku z tym. ClubShop.com zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia dowolnych usług lub produktów tu zawartych bez uprzedzenia. W ŻADNYM WYPADKU CLUBSHOP.COM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE SZKODY JAKIEKOLWIEK, w tym między innymi utracone zyski lub szkody wynikające z korzystania lub polegania na informacjach podanych na tej stronie.

Od czasu do czasu ClubShop.com może publikować na swojej stronie oświadczenia osób trzecich. Możemy, ale nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania takich oświadczeń stron trzecich pod kątem dokładności, legalności, własności lub innych cech i nie składamy w związku z tym żadnych oświadczeń. ClubShop.com wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za takie oświadczenia stron trzecich.

subscibrym