Warunki & Stan

www.clubshop.com

Warunki & Stan


I. Przepisy ogólne


Proprofit Worldwide Limited, zarejestrowana zgodnie z prawem Zjednoczonego Królestwa, z siedzibą pod adresem 98 Chingford Mount Road, UK, Numer Spółki: 08525700 („Proprofit”, „Clubshop”, „my”, „nas”) jest dostawcą niektóre usługi marketingu internetowego i powiązane usługi znane jako Globalny System Partnerski lub GPS (Serwis"). Umowy zawieramy wyłącznie z Klientami, którzy dokonali subskrypcji Usługi w celach związanych bezpośrednio z marketingiem Clubshop Mall. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania z Usługi przez naszych Klientów.

Klikając przycisk subskrypcji Usługi, firma, organizacja lub inny podmiot gospodarczy wskazany podczas procesu rejestracji („Ty” lub „Klient”) tym samym akceptuje i wyraża zgodę na niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wyraża zgodę na korzystanie z Usługi w przestrzeganie postanowień niniejszego dokumentu. Jeśli osoba fizyczna subskrybuje Usługę, osoba ta niniejszym oświadcza i gwarantuje nam, że jest do tego upoważniona (i niniejszym to robi) w imieniu Klienta. Powinieneś zachować kopię niniejszych Warunków świadczenia usług do swojej dokumentacji, ponieważ po kliknięciu przycisku subskrypcji Usługi stanowią one umowę prawną między Tobą a Clubshop. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z postanowień niniejszego dokumentu, nie możesz subskrybować ani korzystać z Usługi. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia Twojej prośby, rejestracji lub wniosku o Subskrypcję Usługi („Subskrypcja”) z dowolnego powodu lub bez powodu, o ile nie jest to niezgodne z prawem.

II. Usługa


1. Ogólny

W ramach Usługi zapewniamy Ci:

 1. dostęp i korzystanie z naszej internetowej platformy w modelu SaaS (Software-as-a-Service) („platforma Clubshop”), ogólnie dostępnej dla innych klientów, która umożliwia tworzenie, wysyłanie i zarządzanie kampaniami marketingowymi oraz hostowanie listy mailingowe za pomocą narzędzi takich jak Newsletter Creator, Landing Page Builder, Marketing Automation Software i wielu innych,
 2. Obsługa klienta w sposób opisany poniżej,
 3. dodatkowe funkcje (dodatki) i usługi. Za niektóre dodatki i usługi trzeba będzie osobno zamówić i zapłacić.

Szczegółowy zakres funkcji Usługi dostępnych dla Ciebie w ramach Abonamentu („Plan Abonamentowy”) znajduje się w Clubshop GPS Cena i zależy od „GPS Typ”, który wybierzesz. Możesz używać Usługi do wysyłania wiadomości e-mail tylko do tych odbiorców, którzy wyrazili zgodę na dodanie ich do naszej listy mailingowej i nie wycofali następnie takiej zgody („Członkowie”), chyba że masz inną ważną podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych Twoich Członków w ramach Serwisu.


2. konto

("Konto"). Dostęp do Konta możliwy jest wyłącznie przy użyciu danych logowania. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swoich danych logowania. Ponosisz również odpowiedzialność za wszelkie korzystanie z Twojego Konta, w szczególności za wszelkie działania innych użytkowników Twojego Konta („Użytkownicy”). Niektóre funkcje Usługi umożliwiają określenie poziomu, w jakim Usługa ogranicza dostęp użytkownika do Konta, Webinarów i Treści. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie odpowiednich poziomów dostępu. W celu korzystania z Usługi konieczne jest założenie indywidualnego konta na platformie Clubshop


3. Darmowe konto

Clubshop oferuje bezpłatny dostęp do Usługi – bez żadnych kosztów, z ograniczonymi funkcjami („Konta Kupującego, Partnera, Partnera Próbnego”), na bieżąco w okresach miesięcznych. Możesz utworzyć tylko jedno Konto Darmowe.

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do większej liczby funkcji i funkcji niż przewidziano w Koncie Darmowym, wybierz odpowiedni GPS wykupić abonament i dokonać przedpłaty na kolejny okres.

Clubshop zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia, zmiany funkcji lub funkcjonalności lub zatrzymania Usługi (lub jakiejkolwiek jej części) bezpłatnej subskrypcji konta, tymczasowo lub na stałe, w dowolnym czasie lub od czasu do czasu, za uprzednim powiadomieniem lub bez Tobie. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Clubshop nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie ani jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje lub zaprzestanie świadczenia Usługi oraz że Clubshop nie ma obowiązku (wyraźnego ani dorozumianego) świadczenia lub dalszego świadczenia Usługi lub jakiejkolwiek jej części, teraz lub w przyszłości. 


4. Aktualizacja

Możesz uaktualnić swój Plan Abonamentowy lub zamówić dodatek w dowolnym momencie. Jeśli kupisz wyższą GPS w okresie, w którym subskrybujesz Usługę („Okres rozliczeniowy”), odpowiednio zaktualizujemy datę odnowienia.


5. Domeny

W związku z udostępnianiem dodatku Landing Page System umożliwiamy nadanie nazwy i generowanie stron docelowych w naszych domenach. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie, czy wybrana nazwa nie narusza praw osób trzecich, ponieważ nie możemy i nie przeprowadzamy takiej weryfikacji i wyraźnie zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej bezpośrednio lub pośrednio z takich nazw. Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania dowolnej strony, anulowania lub zmiany nazwy dowolnej utworzonej przez Ciebie strony, w tym między innymi, jeśli zostanie nam to nakazane przez sąd lub inny organ rządowy lub jeśli mamy uzasadnione przekonanie, że musimy to zrobić, aby uniknąć naruszenia lub naruszenia jakichkolwiek praw stron trzecich lub Clubshop.


6. Seminaria internetowe

Uprawnienie do Webinaru pozwala GPS Abonenci Premier Plus zwrócą się do Clubshop o prawo do organizowania konferencji online („Webinaria”) dla określonej liczby uczestników („Uczestnicy”) ściśle związanych z rozwojem biznesu Clubshop. Możesz użyć tej funkcji w przypadku konferencji, w których uczestniczysz jako Prezenter.

Organizując Webinar, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za poinformowanie wszystkich Uczestników, że dane osobowe i informacje ujawnione podczas konferencji mogą zostać przekazane innym Uczestnikom i osobom trzecim. Jesteś również zobowiązany do poinformowania Uczestników, że korzystanie z funkcji Webinar podlega niniejszemu Regulaminowi oraz Polityce prywatności Clubshop, w tym między innymi obowiązującym ograniczeniom dotyczącym niedozwolonych praktyk i wymogom technicznym.

Nie możesz prowadzić więcej niż jednego Webinaru jednocześnie. Należy pamiętać, że seminaria internetowe mogą być niedostępne w określonych lokalizacjach.


7. Dodatkowe domeny, funkcje i usługi

Możesz korzystać z niektórych dodatkowych domen i funkcji, które zapewniamy lub integrować usługi stron trzecich z Usługą. Gdy korzystasz z usługi strony trzeciej w ramach Usługi, upoważniasz nas do wymiany wszelkich Twoich poufnych danych z usługą strony trzeciej w celu umożliwienia takiej integracji. Wszelkie linki do usług lub stron internetowych osób trzecich, które można znaleźć w Usłudze lub na Clubshop.com lub jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub stronie internetowej będącej własnością, używanej lub kontrolowanej przez Clubshop (łącznie „Witryny internetowe”) są udostępniane wyłącznie dla wygody i nie kontrolujemy ani nie popieramy żadnych materiałów ani informacji znajdujących się w witrynach usług stron trzecich.


8. Wersje beta-testowe

Od czasu do czasu Clubshop może oferować wersję beta nowych funkcji. Dzięki temu nasi klienci mogą wypróbować nowe rozwiązania, które wymyślamy, a nam lepiej zrozumieć Twoje potrzeby i odpowiednio rozwijać Usługę. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z funkcji dostępnej w wersji beta-testowej, zgadzasz się, że:


 1. Ta funkcja jest dostępna tylko przez ograniczony czas i może zostać dezaktywowana w dowolnym momencie i według naszego wyłącznego uznania.
 2. Ta funkcja jest dostępna tylko w ograniczonym zakresie i może być modyfikowana w dowolnym momencie i według naszego wyłącznego uznania
 3. Clubshop nie gwarantuje, że jakakolwiek funkcja udostępniona w wersji beta-testowej zostanie uwzględniona w Usłudze, nie jesteśmy zobowiązani do utrzymywania ani wspierania takiej funkcji i możemy zaprzestać rozwoju dowolnej takiej funkcji w dowolnym momencie i według własnego uznania dyskrecja.
 4. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje korzystania z wersji beta-testowej, w tym między innymi za wpływ, jaki takie użycie może mieć na ustawienia Twojego Konta, ustawione lub zaplanowane kampanie, zebrane dane i inne informacje lub w inny sposób. Pamiętaj, że po dezaktywacji wersji beta funkcji, niektórych procesów, które miały miejsce w odniesieniu do Twojego Konta, ustawionych lub planowanych kampanii, zebranych danych i innych informacji, nie można cofnąć, a Clubshop nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wynikające z tego konsekwencje.
 5. Pod koniec okresu beta-testów jedna lub więcej funkcji przetestowanych w wersji beta może zostać udostępnionych za oddzielną opłatą (np. jako płatny dodatek) lub tylko jako składnik określonych opcji cenowych. Klienci zainteresowani korzystaniem z takich funkcji mogą być zmuszeni do uaktualnienia swoich Kont do bardziej zaawansowanej opcji cenowej, aby móc korzystać z takich funkcji

III. Wymagania techniczne


 1. Serwis będzie działał z najnowszą oficjalną wersją przeglądarek internetowych Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari i Internet Explorer. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików „cookies” i JavaScript oraz poczty elektronicznej.
 2. Warunkiem subskrypcji Konta jest posiadanie telefonu i/lub usługi umożliwiającej otrzymywanie wiadomości SMS z kodem autoryzacyjnym.
 3. Wyraźnie przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Clubshop nie ponosi odpowiedzialności za spełnienie powyższych wymagań oraz że jakość plików wysyłanych, publikowanych, przesyłanych strumieniowo, publikowanych lub w inny sposób przesyłanych za pomocą Usługi może różnić się od przesłanego strumienia lub pliku, w celu dostosowania się do standardy przesyłania danych, łączenia sieci, urządzeń lub wymagania Usługi.

IV. Korzystanie z Usługi

Po udanej rejestracji i Subskrypcji Usługi, wyrażasz zgodę na:


 1. przestrzegać niniejszych Warunków korzystania z usługi Clubshop Polityka prywatnościThe Polityka antyspamowa Clubshop oraz wszystkie inne zasady opracowane, opublikowane lub przyjęte przez Clubshop w związku z Usługą (każda ze zmianami i obowiązująca od czasu do czasu);
 2. korzystać z Usługi wyłącznie w celach bezpośrednio związanych z działalnością Clubshop.
 3. utrzymywać i niezwłocznie aktualizować swoje dane kontaktowe, aby były jak najbardziej aktualne, kompletne i dokładne;
 4. przesyłać lub przesyłać strumieniowo za pośrednictwem Serwisu tylko takie materiały, do których wykorzystania i publikowania w Internecie posiada pełne prawa
 5. przestrzegać wszystkich obowiązujących praw, przepisów, zasad i wymagań („Wymogi prawne”) związanych z przesyłaniem wiadomości e-mail (w tym między innymi wiadomości handlowych) oraz przetwarzaniem i przesyłaniem danych osobowych, w tym między innymi Wymogami prawnymi obowiązujące w Twoim kraju zamieszkania;
 6. zachować wszystkie przekazane dane logowania w tajemnicy i poufności.

Jeśli ty:


 1. mają siedzibę w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”), lub
 2. oferować towary lub usługi osobom, których dane dotyczą, w EOG, niezależnie od tego, czy wymagana jest płatność, lub
 3. monitorowania zachowania osób, których dane dotyczą, na terenie EOG,

oświadczasz i gwarantujesz, że korzystając z Usługi, w szczególności tworząc listy Kontaktów, wysyłając e-maile i gromadząc dane osobowe, przestrzegasz wszystkich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, prywatności i komunikacji elektronicznej obowiązujących na terenie EOG i jego państw członkowskich. W szczególności jesteś zobowiązany do:

 1. wyraźnego informowania osób, których dane dotyczą, o sposobach i celach przetwarzania danych osobowych, w tym w celu przetwarzania w Serwisie;
 2. uzyskania i utrzymania wyraźnej i ważnej zgody osoby, której dane dotyczą, na przekazanie jej danych do Clubshop oraz na ich przetwarzanie w celu kierowania komunikacji elektronicznej przez Clubshop w Twoim imieniu;
 3. zgadzają się zabezpieczyć i chronić Clubshop przed wszelkimi stratami wynikającymi z naruszenia powyższych gwarancji i zobowiązań.

Akceptując niniejszy Regulamin, angażujesz Clubshop do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do świadczenia Ci Usługi na zasadach określonych w Umowie powierzenia przetwarzania danych, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

• Umowa powierzenia przetwarzania danych

W zakresie, w jakim Clubshop otrzymuje od Ciebie jakiekolwiek dane osobowe (zgodnie z definicją zawartą w kalifornijskiej ustawie o ochronie konsumentów z 2018 r. („CCPA”), na potrzeby tej sekcji określanej jako „Dane osobowe”) dowolnego „konsumenta” (w znaczenie nadane im przez CCPA) do przetwarzania, Clubshop i Ty przyjmujesz do wiadomości, że będziemy służyć jako usługodawca w rozumieniu CCPA i jako taki nie będziemy:

 1. przechowywać, wykorzystywać ani ujawniać Danych osobowych w jakimkolwiek celu innym niż konkretny cel świadczenia Usługi zgodnie z niniejszymi Warunkami świadczenia usług lub w inny sposób dozwolony przez CCPA, w tym w jakimkolwiek „celu biznesowym” zdefiniowanym przez CCPA;
 2. przechowywać, wykorzystywać ani ujawniać Danych Osobowych w jakimkolwiek „celu komercyjnym” (zgodnie z definicją CCPA), innym niż świadczenie Usługi na podstawie Umowy lub w inny sposób dozwolony przez CCPA;

Rola Clubshop ogranicza się do udostępnienia Ci narzędzi Serwisu służących do przetwarzania Danych Osobowych. Nie mamy żadnego wpływu na zakres Danych Osobowych, które przetwarzasz w Usłudze; a poza określeniem minimalnego zakresu Danych Osobowych niezbędnych do prawidłowego korzystania z Usługi, Clubshop nie określa celów i sposobów przetwarzania, nie monitoruje zakresu tych danych ani zgodności z prawem podstawy ich przetwarzania, ani czy sprawdza, czy przetwarzasz je poprawnie.

Zgadzasz się, że w przypadku otrzymania przez nas prośby od Twojej osoby kontaktowej, która chce skorzystać ze swoich praw wynikających z CCPA, poinformujemy taką osobę kontaktową, że Clubshop działa jako usługodawca, a ponadto Clubshop skieruje taki kontakt do ciebie będącego podmiotem określa cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych.

Chociaż odpowiadasz za spełnianie próśb konsumentów i przygotowywanie odpowiedzi na nie, my, w miarę naszych możliwości i w rozsądnym zakresie, będziemy Cię odpowiednio wspierać w wypełnianiu Twoich obowiązków, w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i środki organizacyjne niezbędne do wspierania realizacji praw konsumentów wynikających z CCPA.

V. Płatności

Użytkownik jest zobowiązany do terminowego uiszczania wszelkich obowiązujących opłat abonamentowych za korzystanie z Usługi zgodnie z art GPS Wybrana subskrypcja i niniejsze Warunki świadczenia usług. Oferujemy różne GPS Rodzaje i miesięczny, roczny i dwuletni okres rozliczeniowy. Aktualne Plany Abonamentowe są dostępne pod adresem Sklep klubowy GPS Cennik.

Dostęp do Usługi jest świadczony po otrzymaniu przez nas stosownej Opłaty Abonamentowej, obliczonej na podstawie wybranego przez Ciebie Planu Abonamentowego i Okresu Rozliczeniowego (Abonament przedpłacony).

Możesz zapłacić za Usługę za pomocą karty kredytowej, PayPal, Bitcoin, VISA/Mastercard lub alternatywnych metod płatności, z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących niektórych metod płatności w zależności od kraju. Jeżeli zdecydujesz się uiszczać opłaty kartą kredytową, możesz wyrazić zgodę na uiszczanie ich w formie płatności cyklicznej, w ramach której opłata Abonamentowa jest przetwarzana automatycznie na podstawie wybranego przez Ciebie Planu Abonamentowego i Okresu Rozliczeniowego. Płatność cykliczna jest inicjowana pierwszego dnia po dacie wygaśnięcia poprzedniej Subskrypcji („data płatności cyklicznej”). Jeśli powtarzanie nie powiedzie się w tym momencie, podejmiemy ponowną próbę sfinalizowania transakcji płatniczej w kolejnych dniach, a jeśli zakończenie transakcji nie powiedzie się, przyjmiemy, że Usługa została zakończona. W przypadku, gdy karta kredytowa, którą nam podałeś, wygaśnie lub jakiekolwiek informacje o karcie kredytowej zmienią się lub staną się nieaktualne, w celu zapewnienia ciągłości i uniknięcia przerw w świadczeniu usług, niniejszym upoważniasz nas do uzyskania lub ustalenia zaktualizowanych lub zastępczych informacji, w szczególności dat ważności lub numer karty kredytowej i kontynuować rozliczenia na tych samych warunkach, korzystając ze zaktualizowanych lub zastępczych informacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za opłaty pobierane przez dostawców usług płatniczych.

Fakturę za Usługę wystawimy w ciągu 30 dni od otrzymania każdej płatności. Wyraźnie zgadzasz się na otrzymywanie od nas faktur drogą elektroniczną. Dla celów rozliczeniowych przyjmuje się, że miesiąc ma 30 dni, rok ma 360 dni, a dwa lata 720 dni.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany opłat za Usługę w dowolnym momencie poprzez zamieszczenie nowego cennika na stronie Ceny w sklepie klubowym. Nowa cena dotyczy nowych Kont oraz wszystkich dotychczasowych Kont – od początku każdego kolejnego Okresu Rozliczeniowego lub w przypadku zmiany Planu Abonamentowego. O nowym cenniku poinformujemy z co najmniej 14 (czternastodniowym) wyprzedzeniem pisemnym powiadomieniem wysłanym na adres e-mail dostępny w ramach Twojego Konta.

Wszystkie opłaty nie zawierają podatków. W stosownych przypadkach podatek od wartości dodanej (VAT), podatek od towarów i usług (GST) lub jakikolwiek inny podatek od sprzedaży (niezależnie od nazwy podatku przyjętej w różnych jurysdykcjach) zostanie doliczony do ceny płatności zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami. Zgadzasz się zapłacić wszelkie podatki związane z korzystaniem z Usługi. Możesz oświadczyć, że jesteś zarejestrowany jako płatnik podatku VAT, GST lub innego podatku od sprzedaży w swoim kraju. Na nasze żądanie podasz nam numer rejestracyjny VAT, GST lub innego podatku od sprzedaży, pod którym jesteś zarejestrowany. Jeśli jesteś zobowiązany do odliczenia lub potrącenia jakiegokolwiek podatku, musisz zapłacić kwotę odliczoną lub potrąconą zgodnie z wymogami prawa i zapłacić nam dodatkową kwotę, abyśmy otrzymali płatność w całości, tak jakby nie było potrącenia ani potrącenia.

Należy pamiętać, że niektóre podatki zależą od regionu, prowincji, stanu, miasta lub dzielnicy, w której się znajdujesz. Musisz zawsze podawać nam swój poprawny adres, ponieważ nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z błędnego obliczenia podatków z powodu niedokładnego lub błędnego wskazania przez Ciebie adresu.

VI. Zabronione praktyki, treści i branże

Użytkownikowi nie wolno korzystać z Usługi ani wykorzystywać, publikować ani przesyłać żadnych Treści (zdefiniowanych poniżej) do lub w ramach Usługi w sposób, który umyślnie lub nieumyślnie narusza jakiekolwiek obowiązujące prawo lokalne, stanowe, krajowe lub międzynarodowe, dobre praktyki praktyce, niniejsze Warunki świadczenia usług, nasze Polityka prywatności, podróży po  Polityka antyspamowa lub jakichkolwiek praw autorskich lub innych praw osób trzecich.

Niektóre Treści mogą być nielegalne lub skutkować wyższymi niż zwykle współczynnikami odrzuceń i skargami dotyczącymi nadużyć, co może mieć wpływ na dostarczalność platformy Clubshop dla Ciebie i innych osób. Przyjmujesz do wiadomości powyższe i zgadzasz się, że nie będziesz korzystać z Usługi w celu przesyłania strumieniowego, ujawniania, angażowania się, oferowania sprzedaży i/lub promowania, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek towarów lub usług określonych tutaj, oraz że takie działanie jest uważane za naruszenie niniejszych Warunków świadczenia usług oraz podstawy wypowiedzenia Twojej Subskrypcji.

Nie możesz używać żadnego sprzętu ani oprogramowania, które ma na celu uszkodzenie lub zakłócenie prawidłowego i terminowego funkcjonowania Usługi, lub w celu potajemnego przechwycenia jakiegokolwiek systemu, danych lub danych osobowych z Usługi lub jakiejkolwiek Strony. Ponadto zgadzasz się nie podejmować żadnych działań, które nakładają nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na Usługę, jakąkolwiek Witrynę lub jakąkolwiek sieć lub inną infrastrukturę Usługi.

Nie przeprowadzamy wstępnej selekcji ani nie kontrolujemy działań Klienta związanych z korzystaniem z Usługi. Zastrzegamy sobie jednak prawo (niezależnie od innych praw wynikających z niniejszych Warunków świadczenia usług) do odmowy, usunięcia lub usunięcia dowolnej Treści, zawieszenia kampanii e-mailowych, zablokowania strony docelowej Klienta, zatrzymania Webinarów, zawieszenia dostępu do Usługi lub dowolnej jej części, z lub bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania, jeśli zasadnie ustalimy, że działalność lub Treść Klienta, Użytkownika lub Uczestnika narusza jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawa, nasze zasady, niniejsze Warunki świadczenia usług, jakiekolwiek prawa osób trzecich lub jest w inny sposób nie do przyjęcia. W wyżej wymienionych sytuacjach, bez ograniczania zrzeczenia się odpowiedzialności i ograniczeń w sekcji 15, w żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje jakichkolwiek środków podjętych zgodnie z niniejszym paragrafem.

1. Polityka uczciwego użytkowania

Aby pomóc w zapewnieniu jakości i dostępności Usługi dla naszych Klientów, zgadzasz się nie korzystać z Usługi ani jej funkcji w sposób nadmierny lub nieracjonalny w stosunku do innych Klientów w ramach podobnych Planów Abonamentowych.

Pamiętaj, że nie nakładamy ograniczeń ilościowych na funkcje, takie jak liczba wysyłanych wiadomości e-mail, czy strony docelowe, a dostęp do narzędzi i funkcji udostępnianych Ci do „nieograniczonego” korzystania w ramach Usługi nie jest ograniczony, jeśli jest używany zgodnie z z niniejszą Polityką uczciwego użytkowania. Jednak indywidualnie monitorujemy różne parametry, aby identyfikować i zapobiegać nadmiernemu lub nieuzasadnionemu użyciu, które może niekorzystnie wpłynąć na innych Klientów lub wydajność ich kampanii.

Jeśli nasz Zespół ds. Zgodności stwierdzi, według własnego uznania, że ​​korzystanie przez Ciebie z Usługi lub jakiejkolwiek jej funkcji jest nadmierne lub nieuzasadnione, przeciąża nasze systemy i w rezultacie ma szkodliwy wpływ na innych Klientów, niezwłocznie doradzimy Ci, jak ograniczyć korzystanie.

Jeśli nie zastosujesz się do tej porady, a Twoje korzystanie będzie miało wpływ na innych Klientów, zgadzasz się, że możemy natychmiast zawiesić lub zablokować Twój dostęp do Usługi w całości lub w części oraz że nie będziesz uprawniony do zwrotu jakichkolwiek kwot wcześniej płatny. W wyżej wymienionych sytuacjach, nie ograniczając w żaden sposób wyłączeń i ograniczeń w sekcji 15, w żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje jakichkolwiek środków podjętych zgodnie z niniejszym paragrafem.

2. ZAWIADOMIENIE I PROCEDURA SKŁADANIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH LUB WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Szanujemy własność intelektualną innych osób i prosimy naszych Klientów o to samo. Możemy, w odpowiednich okolicznościach i według własnego uznania, wyłączyć lub zamknąć Konta Klientów, którzy mogą wielokrotnie dopuszczać się naruszeń. Jeśli uważasz, że Twoja praca została skopiowana w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich lub Twoje prawa własności intelektualnej zostały w inny sposób naruszone, przekaż naszemu kierownikowi ds. zgodności następujące informacje:

 1. elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub innego interesu własności intelektualnej;
 2. opis dzieła chronionego prawem autorskim lub innej własności intelektualnej, która według ciebie została naruszona;
 3. twój adres, numer telefonu i adres e-mail;
 4. oświadczenie, że masz w dobrej wierze przekonanie, że kwestionowane użycie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; oraz
 5. oświadczenie złożone przez Ciebie pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że powyższe informacje zawarte w Zawiadomieniu są dokładne i że jesteś właścicielem praw autorskich lub własności intelektualnej lub jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub własności intelektualnej.

Z naszym kierownikiem ds. zgodności, który działa jako pełnomocnik ds. powiadomień o roszczeniach dotyczących praw autorskich lub innych naruszeń własności intelektualnej, można skontaktować się w następujący sposób:

Pocztą: Proprofit Worldwide Limited
98 Chingford Mount Road, E4 9AA, Londyn, Wielka Brytania
Przez telefon:

VII. Treść

Wszelkie informacje, dane, teksty, grafiki, logo, wideo, muzyka lub inne materiały, które publikujesz, ładujesz, przesyłasz, przesyłasz strumieniowo lub w inny sposób udostępniasz za pomocą Usługi, w tym między innymi na Twoich stronach docelowych lub podczas Odpowiedzialność za seminaria internetowe lub przesyłane, publikowane lub przesyłane strumieniowo na stronach docelowych lub przesyłane przez odwiedzających stronę docelową lub Uczestników na stronach docelowych poza szablonami dostarczonymi przez nas lub podczas seminariów internetowych („Treść”) ponosisz wyłącznie na siebie. Treść obejmuje również wszelkie łącza do innych witryn internetowych, zasobów lub usług stron trzecich, z których korzystasz. Nie rościmy sobie praw własności do Treści, a Ty (lub odpowiednio osoba odwiedzająca Twoją stronę docelową/Uczestnik) zachowujesz wszelkie prawa własności i udziały w Treściach. Niezależnie od powyższego, termin „Treść” nie obejmuje żadnych materiałów pobranych z naszych zasobów, w tym między innymi Multimedia Studio i naszych wstępnie zaprojektowanych szablonów. Zgadzasz się, abyśmy mogli prezentować Twoją stronę docelową w naszych materiałach marketingowych, w szczególności w studiach przypadków.

Masz prawo korzystać z materiałów, które Ci udostępniamy, wyłącznie w celu korzystania z Usługi zgodnie z jej przeznaczeniem, niezależnie od tego, czy takie materiały są płatne, bezpłatne, niestandardowe czy standardowe. Informujemy, że nasze zasoby (w szczególności Studio Multimedialne) mogą zawierać materiały objęte prawami autorskimi osób trzecich. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że mamy prawo w dowolnym momencie i według własnego uznania usunąć takie materiały z naszych zasobów, uniemożliwić dostęp do nich lub zażądać natychmiastowego zaprzestania ich używania, w szczególności w kampaniach e-mailowych i na stronach docelowych ) lub Webinary. Jeśli nie spełnisz takiego żądania, będziemy uprawnieni do usunięcia takich materiałów według własnego uznania. W wyżej wymienionych sytuacjach, bez ograniczania zrzeczenia się odpowiedzialności i ograniczeń w sekcji 15, w żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje jakichkolwiek środków podjętych zgodnie z niniejszym paragrafem.

Jeśli publikujesz, ładujesz, wysyłasz, przesyłasz strumieniowo lub w inny sposób udostępniasz Treści za pośrednictwem osób trzecich lub które należą do osób trzecich, jesteś zobowiązany do przestrzegania takich warunków świadczenia usług lub licencji osób trzecich, niezależnie od Twoich zobowiązań wynikających z tych Warunki usługi.

Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że możemy zachować Treść i ją ujawnić, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli jest to niezbędne do wykonania niniejszego Regulaminu, nakazu sądowego lub decyzji właściwego organu władzy publicznej, odpowiedzi na roszczenia, które jakakolwiek Treść lub aktywność odwiedzającego Twój landing page lub Uczestników narusza prawo lub prawa osób trzecich.

VIII. Obsługa klienta

Zapewniamy obsługę klienta za pośrednictwem poczty e-mail lub czatu na żywo. Prosząc o obsługę klienta lub składając reklamację, należy podać co najmniej nazwę swojego Konta – nie odpowiadamy ani nie podejmujemy żadnych działań w oparciu o „anonimowe” prośby o wsparcie. Dane kontaktowe Działu Obsługi Klienta są dostępne pod adresem klubshop.com oraz w ramach swojego Konta w zakładce „Wsparcie”. Na większość zapytań dotyczących obsługi klienta odpowiada się w ciągu 72 godzin w dni robocze. Masz prawo do otrzymania informacji o statusie przetwarzania Twojej prośby o wsparcie lub skargi.

IX. Anulowanie

Możesz zlikwidować swoje Konto w dowolnym momencie. Prośba e-mailowa lub telefoniczna o anulowanie Konta nie jest uważana za anulowanie. Aby anulować konto, musisz KLIKNĄĆ PRZYCISK ANULUJ CZŁONKOSTWO widoczny na stronie profilu. Pamiętaj, że jeśli anulujesz Konto, Twoja Subskrypcja zostanie natychmiast zakończona.

X. Wypowiedzenie

Zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia lub zawieszenia Twojej Subskrypcji ze skutkiem natychmiastowym i odmowy Ci jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego korzystania z Usługi w przypadku naruszenia przez Ciebie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług lub jakiejkolwiek innej umowy z Clubshop lub anulowania Twoje konto. Nie ograniczając powyższego, działania określone poniżej stanowią naruszenie naszych Warunków świadczenia usług i podstawę do natychmiastowego zakończenia i/lub zawieszenia Twojej Subskrypcji.

Przykłady działań uznanych za naruszenie naszego Regulaminu:

 1. nieuregulowania płatności w terminie,
 2. korzystanie z Usługi do nadużyć lub zabronionych praktyk;
 3. Wysyłanie wiadomości e-mail, które uznamy za SPAM (określone na podstawie algorytmów Clubshop i procedur zgodności), w szczególności jeśli:
  1. nazwa lub domena Klienta (do której Kontakty mogą uzyskać dostęp, klikając łącza zawarte w wiadomościach e-mail wysyłanych przez Klienta) znajduje się w rejestrze SpamHaus Registry of Known Spam Organizations (ROKSO, http://www.spamhaus.org/rokso/) lub domena znajduje się na co najmniej jednej z następujących czarnych list: URIBL (http://uribl.com/), SURBL (http://www.surbl.org/), SpamHaus DBL (http://www.spamhaus.org) /dbl/) lub ivmURI (http://dnsbl.invaluement.com/)
  2. SpamCop lub jakakolwiek inna organizacja antyspamowa, która zgłasza trafienia pułapek spamowych przez Klienta za pośrednictwem raportów o niezamówionych komercyjnych wiadomościach e-mail, zostaje wykryta przez Klienta,
 4. naruszać zasady korzystania z naszych znaków towarowych i innej własności intelektualnej,
 5. utworzenie przez Klienta więcej niż jednego Konta Bezpłatnego Testu
 6. podanie niedokładnych, niewiarygodnych lub fałszywych danych kontaktowych rejestrującego lub nieuaktualnianie takich danych kontaktowych.
 7. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie Usługi na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Clubshop.
 8. Wszelkie oszczerstwa lub zniesławienia dotyczące Clubshop.
 9. Wszelkie próby oszukania systemu Clubshop.

Zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia Klientowi Subskrypcji Usługi w dowolnym momencie bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, z wyjątkiem zwrotu proporcjonalnej części wszelkich przedpłaconych kwot za Subskrypcję Usługi.

Zakończenie, zawieszenie, a także obniżenie wersji Usługi lub którejkolwiek z jej części lub funkcji może mieć wpływ na Twoje Konto, ustawione lub planowane kampanie, gromadzone dane i inne informacje itp. Pamiętaj, że po zakończeniu świadczenia Usługi lub którejkolwiek z jej części lub funkcji , zawieszone lub obniżone, niektórych procesów, które miały miejsce w odniesieniu do Twojego Konta, rozpoczętych lub planowanych kampanii, zebranych danych i innych informacji nie można cofnąć, a Clubshop nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje z nich wynikające.

XI. Darmowe konto; Polityka zwrotów

Darmowe konto: ta wersja (GPS Trial Partner Program) naszej Usługi nie wymaga karty kredytowej do rejestracji. Daje to możliwość bezpłatnego wypróbowania naszej Usługi. Jeśli zdecydujesz się na uaktualnienie w dowolnym momencie, konto bezpłatne zostanie uaktualnione do konta płatnego.

Płatne konto: nasza płatna usługa (lub GPS) nie powoduje automatycznego odnowienia, ponieważ nie obciążamy Twojego kredytu/karty na koniec okresu rozliczeniowego. Możesz zapłacić za dodatkowy okres lub nie i podwyższyć/obniżyć go. Każde odnowienie, które możesz kupić ręcznie, jest zawsze oddzielnym dobrowolnym zakupem.

Okres karencji: jeśli nie odnowisz swojego GPS przed datą odnowienia wchodzisz w 30-dniowy okres karencji. Żadne prowizje nie mogą zostać przypisane na Twoje konto w tym przedziale czasowym i zostaną utracone na zawsze. Pod koniec okresu karencji zostajesz zdegradowany do statusu partnera i tracisz wszystkie korzyści partnera. W tym oczekujące prowizje, środki Tangicoin, pionowe linie i wszystko, co jest zarezerwowane dla Partnerów Clubshop.

Anulowanie/Wypowiedzenie: jeśli anulujesz swoje Konto lub jeśli my zakończymy Twoją Subskrypcję z przyczyny określonej w powyższych sekcjach, żadne dalsze opłaty nie będą Cię obciążać. Jesteś jednak odpowiedzialny za wszelkie kwoty, które już zapłaciłeś.

Polityka zwrotów: nasza Usługa jest usługą płatną zgodnie z rzeczywistym użyciem. W związku z tym nie zwracamy pieniędzy, nawet jeśli anulujesz swoje Konto natychmiast po obciążeniu Twojej karty kredytowej za nowy Okres rozliczeniowy. Na przykład, jeśli obciążymy Cię płatnością 8 sierpnia, a Ty anulujesz swoje Konto 13 sierpnia, nadal będziesz odpowiedzialny za opłacenie całego Okresu rozliczeniowego (30 dni, cztery miesiące, rok lub dwa lata, w zależności od Twojej Subskrypcji Plan). Po anulowaniu lub rozwiązaniu karty kredytowej nie zostaną naliczone żadne kolejne opłaty, ale kwoty już pobrane nie zostaną zwrócone.

O ile niniejsze Warunki świadczenia usług nie stanowią inaczej, kwoty zapłacone przez użytkownika na mocy niniejszych Warunków świadczenia usług nie podlegają zwrotowi. Należy pamiętać, że anulowanie lub wypowiedzenie nie zwalnia Cię z obowiązku uiszczenia jakichkolwiek opłat już należnych na dzień skutecznego anulowania lub rozwiązania.

Niezależnie od powyższego, jeśli zakończymy Twoją Subskrypcję bez podania przyczyny, zwrócimy proporcjonalną część kwoty, którą już zapłaciłeś za część Subskrypcji pozostałą po dacie skutecznego rozwiązania.

XII. GPS Program partnerski.

Clubshop oferuje dedykowany program partnerski dla GPS subskrybentów, co gwarantuje bezpośrednie prowizje, jak wyjaśniono w  nasz oficjalny plan wynagrodzeń.

Partnerzy w wieku powyżej 18 lat mogą otrzymywać prowizje bez względu na wiek, lokalizację, płeć lub jakąkolwiek inną prawnie chronioną cechę.

Połączenia GPS Pro można subskrybować za 49.90 USD. Clubshop płaci 50% bezpośredniej prowizji od każdego GPS Sprzedaż.

XIII. Prywatność

Nasze praktyki w zakresie ochrony danych są określone w Clubshop Polityka prywatności. Korzystając z Usługi, wyrażasz zgodę na warunki Klubu Polityka prywatności.

XIV. Prawa autorskie i znaki towarowe

Usługa, całe oprogramowanie Clubshop oraz treści zawarte na Stronach internetowych (takie jak tekst, grafika, logo, ikony przycisków, obrazy, klipy audio i oprogramowanie) (łącznie „Własność intelektualna Clubshop”) są własnością Clubshop lub jej dostawców treści i są chronione przez brytyjskie i międzynarodowe przepisy dotyczące praw autorskich. Żadna część Własności Intelektualnej Clubshop nie może być powielana ani przekazywana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bez wyraźnej pisemnej zgody autorów, z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych i dozwolonych przez nas.

„Clubshop” jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Proprofit w Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Bez naszej wyraźnej zgody nasze znaki towarowe, znaki usługowe, logo i inne oznaczenia źródła nie mogą być używane w połączeniu z produktami lub usługami innych podmiotów w jakikolwiek sposób, w tym między innymi w jakikolwiek sposób, który może powodować zamieszanie wśród klientów i potencjalnych klientów lub w jakikolwiek sposób dyskredytujący Clubshop, jego produkty lub usługi.

Ze względu na program partnerski Partnerzy Clubshop, Partnerzy Handlowi, Grupy Affinity i Partnerzy mogą korzystać z „Własności Intelektualnej Clubshop” dostępnej w sekcji marketingowej pulpitu nawigacyjnego programu partnerskiego.

XV. Dostępność usług

Nie gwarantujemy żadnych minimalnych czasów reakcji ani dostaw dotyczących wykonania usługi. Według naszego wyłącznego uznania i bez ponoszenia odpowiedzialności, możemy zmienić lub zmodyfikować funkcje Usługi lub zmodyfikować lub wymienić dostarczony sprzęt lub oprogramowanie wykorzystywane do świadczenia Usługi, pod warunkiem, że nie będzie to miało istotnego negatywnego wpływu na Usługę. Możemy przeprowadzać planową lub awaryjną konserwację (w tym tymczasowe zawieszenie Usługi, jeśli to konieczne) w celu konserwacji lub modyfikacji Usługi bez uprzedniego powiadomienia i bez żadnej odpowiedzialności z naszej strony. Jednak w przypadku planowanej konserwacji, która potrwa dłużej niż jeden dzień, dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić Cię o tym z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Zaplanowana konserwacja zostanie przeprowadzona w celu zminimalizowania przerw w działalności.

Zastrzegamy sobie również prawo do modyfikowania, dodawania lub usuwania wszelkich dokumentów, informacji, grafiki lub innych treści pojawiających się w Usłudze lub dowolnej Witrynie lub w związku z nimi w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia.

XVI. Wyłączenie gwarancji. Ograniczenie odpowiedzialności

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Clubshop zapewnia Usługę i Witryny na zasadzie „TAK JAK JEST” i zrzeka się wszelkich gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi jakiejkolwiek gwarancji tytułu, przydatności handlowej, nienaruszalności lub przydatności do określonego celu .

Internetowy biznes każdego partnera jest wyjątkowy, wykorzystuje własne podejście strategiczne i koncentruje się na różnych produktach i usługach Clubshop. Z tych powodów indywidualne wyniki każdego z naszych klientów będą inne. INDYWIDUALNE WYNIKI TWOJEJ FIRMY BĘDĄ RÓŻNIĆ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD WIELU CZYNNIKÓW WŁAŚCIWYCH DLA TWOJEJ FIRMY. OBEJMUJE TO, ALE NIE WYŁĄCZNIE, PRODUKTY I USŁUGI, KTÓRE WPROWADZASZ NA RYNEK, TWOJĄ STRATEGIĘ MARKETINGOWĄ ORAZ WYTRWAŁOŚĆ.

Clubshop nie obiecuje, nie gwarantuje ani nie gwarantuje sukcesu Twojej firmy, dochodów ani wielkości sprzedaży. Rozumiesz i przyjmujesz do wiadomości, że Clubshop może dostarczać potencjalnych klientów lub rekomendacji Tobie lub Twojej firmie za pośrednictwem swojego wspólnego programu marketingowego, ale te leady lub rekomendacje nie mogą gwarantować Ci dochodu. Klienci, którzy zakupią naszą Usługę, otrzymają dostęp do oprogramowania i narzędzi do prowadzenia internetowych kampanii marketingowych, tworzenia internetowych lejków sprzedażowych oraz w inny sposób wspomagający ich internetową strategię marketingową. Jednak nie obiecujemy ani nie gwarantujemy sukcesu Twojej firmy, a w zależności od różnych czynników rynkowych pozostających poza naszą kontrolą, dostarczane przez nas oprogramowanie, narzędzia i funkcje mogą, ale nie muszą, być odpowiednie dla Twojej konkretnej działalności. Ponadto nie składamy oświadczeń o dochodach, zwrotach z inwestycji ani oświadczeniach, że nasze oprogramowanie, narzędzia i funkcje pomogą Ci zarobić określoną kwotę. Nie oferujemy również żadnych porad podatkowych, księgowych, finansowych ani prawnych. W celu uzyskania porady należy skonsultować się ze swoim księgowym, prawnikiem, doradcą finansowym lub innymi specjalistami.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Usługi, dowolnej Witryny oraz wszelkich Treści, Webinarów i kampanii e-mailowych, które opracowujesz, obsługujesz lub wysyłasz za pomocą platformy Clubshop. Twoim obowiązkiem i odpowiedzialnością (a nie naszą) jest tworzenie kopii zapasowych wszystkich plików i danych przechowywanych na naszych serwerach i w żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane utratą takich plików lub danych przechowywanych na naszych serwerach .

Nie ograniczając powyższego, Clubshop nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika za:

 1. Działania lub zaniechania jakiejkolwiek osoby trzeciej, w tym między innymi Użytkowników lub Uczestników oraz innych osób trzecich korzystających z Twojego Konta z danymi logowania, hasłami lub danymi uzyskanymi od Ciebie lub w innych okolicznościach pozostających poza uzasadnioną kontrolą Clubshop;
 2. awaria zewnętrznych warunków, sieci lub urządzeń telekomunikacyjnych lub sprzętu niezbędnych do korzystania z Usługi, które są dostarczane przez osoby trzecie lub w inny sposób pozostające poza uzasadnioną kontrolą Clubshop;
 3. wszelkiego rodzaju problemy z funkcjami używanymi w wersjach testowych, w tym między innymi w wersjach beta-testowych;
 4. niewystarczająca lub wahania przepustowości wykorzystywanej przez Klienta, Użytkownika lub Uczestnika mogą mieć wpływ na jakość Treści.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo zgadzasz się, że w związku z Usługą, Usługą lub korzystaniem z niej: (i) Clubshop, jego pracownicy, dyrektorzy, funkcjonariusze lub przedstawiciele nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wynikowe szkody lub straty (nawet jeśli poinformowano o możliwości wystąpienia takich szkód), niezależnie od przyczyny i niezależnie od charakteru przyczyny powództwa, żądania lub roszczenia, czy to na podstawie umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub w inny sposób oraz (ii) cała firma Clubshop odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, powództwa, postępowania, straty, zobowiązania, szkody, koszty, wydatki, wyroki i nagrody wynikające z nich lub w związku z nimi (każde „Roszczenie”), łącznie, niezależnie od formy i powództwo umowne, deliktowe (w tym zaniedbanie) lub inne, w żadnym wypadku nie przekroczy równowartości kwoty zapłaconej za Usługę za jeden Okres Rozliczeniowy (Okres Rozliczeniowy oznacza odpowiednio okres miesięczny lub 30-dniowy s) bezpośrednio poprzedzające datę wystąpienia zdarzenia powodującego Roszczenie, z wyłączeniem wszelkich kwot stanowiących opłaty instalacyjne, Opłaty za Rozszerzenie Listy, opłaty dodatkowe lub wszelkie inne opłaty dodatkowe. Klient niniejszym zwalnia Clubshop, jego pracowników, dyrektorów, funkcjonariuszy i przedstawicieli z wszelkich Roszczeń wykraczających poza wyżej wymienione ograniczenie.

Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków świadczenia usług z powodu siły wyższej lub innych zdarzeń pozostających poza rozsądną kontrolą strony, która nie wywiązała się ze swoich zobowiązań. Dla celów powyższego „Siła wyższa” oznacza każde wyjątkowe zdarzenie spowodowane czynnikiem zewnętrznym, którego nie można racjonalnie przewidzieć ani mu zapobiec, w tym między innymi wojnę, klęski żywiołowe, strajki, awarie, ataki DDoS lub inne zakłócenia w sieciach telekomunikacyjnych lub infrastruktury teleinformatycznej, nadzwyczajnych działań rządowych i środków administracyjnych oraz działań podmiotów trzecich, które mają wpływ na świadczenie Usługi i których działalność jest niezależna od stron niniejszej Umowy.

Zgadzasz się zwolnić Clubshop, jego pracowników, dyrektorów, urzędników, współpracowników i przedstawicieli z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, strat (bezpośrednich lub pośrednich), szkód i wydatków, w tym między innymi honorariów adwokackich, opartych na lub wynikające z (i) niewypełnienia przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę korzystającą z Twoich danych logowania swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków świadczenia usług, (ii) naruszenia jakiegokolwiek prawa lub praw osób trzecich przez Ciebie, Twojego Użytkownika lub jakichkolwiek osób odwiedzających Twoją stronę docelową lub Uczestników, (iii) korzystania przez Ciebie z jakiejkolwiek usługi strony trzeciej lub integracji Usługi z jakąkolwiek usługą strony trzeciej, lub (iv) jakiejkolwiek Treści lub aktywności Użytkownika lub Uczestnika. Powiadomimy Cię tak szybko, jak to będzie praktycznie możliwe, o wszelkich roszczeniach, żądaniach lub podstawach powództwa, w związku z którymi będziemy wymagać od Ciebie odszkodowania.

XVII. Postanowienia końcowe

Sklep klubowy Polityka antyspamowa Polityka prywatności są niniejszym włączone do niniejszych Warunków świadczenia usług i stanowią ich integralną część. Ty i Clubshop macie być niezależnymi kontrahentami, a nie pracownikami, partnerami lub wspólnymi przedsięwzięciami. Żadne z nich nie ma uprawnień do zaciągania zobowiązań ani odpowiedzialności w imieniu drugiej strony. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług lub jakiegokolwiek dokumentu uzupełniającego jest nieważne lub niewykonalne na mocy prawa jakiegokolwiek rządu mającego jurysdykcję, nie ma to wpływu na zgodność z prawem, ważność i wykonalność jakichkolwiek innych postanowień niniejszych Warunków, a takie nieważne lub niewykonalne postanowienie będzie zostać zmodyfikowane w zakresie niezbędnym do nadania mu ważności i wykonalności bez zmiany jego przeznaczenia. Clubshop zastrzega sobie prawo do zmiany któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług i wszelkich dokumentów uzupełniających w dowolnym momencie, publikując poprawiony dokument na Stronie internetowej lub wysyłając wiadomość e-mail na ostatni adres e-mail, który podałeś Clubshop. Niniejsze Warunki świadczenia usług i dokumenty uzupełniające wchodzą w życie natychmiast po opublikowaniu w Witrynie w odniesieniu do dalszego lub nowego korzystania z Usługi, o ile nie wypowiesz niniejszych Warunków świadczenia usług w ciągu 10 (dziesięciu) dni od ich opublikowania. Dalsze korzystanie z Usługi po 10 (dziesięciu) dniach od opublikowania poprawionej wersji Warunków świadczenia usług lub jakichkolwiek dokumentów uzupełniających lub powiązanych oznacza akceptację takich zmienionych Warunków świadczenia usług lub dokumentów uzupełniających lub powiązanych. Najbardziej aktualna wersja niniejszych Warunków świadczenia usług jest dostępna pod adresem: https://clubshop.com/tnc.aspx. Możemy przenieść prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na dowolną spółkę kontrolowaną lub znajdującą się pod wspólną kontrolą z Clubshop bez Twojej uprzedniej zgody. „Kontrola” w rozumieniu niniejszych Warunków korzystania z usługi oznacza bezpośrednią lub pośrednią własność lub kontrolę nad ponad 50% kapitału zakładowego lub udziałów w głosowaniu danego podmiotu. Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie możesz przenosić żadnych praw ani obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią. Niniejsze Warunki świadczenia usług będą interpretowane i interpretowane zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii, z wyłączeniem wszelkich takich przepisów, które mogą kierować stosowaniem prawa innej jurysdykcji. Prawem właściwym jest prawo Zjednoczonego Królestwa i sąd właściwy miejscowo dla Clubshop.

Niniejsze Warunki świadczenia usług obowiązują od daty podanej użytkownikowi lub opublikowanej w Witrynie, która jest wcześniejsza.

subscibrym