Zgłoś brak Zamówienie

www.clubshop.com

Clubshop Zakupy online Zamów formularz powiadomieniaUwaga: użyj „_” zamiast „/”, jak „AA_00_000000”.
Uwaga: użyj „.” jako separator dziesiętny.
Uwaga: Proszę nie używać znaczników HTML, takich jak <,>

Uwaga: proszę przesyłać tylko pliki png, gif, jpg, jpeg, pdf.

Zasady przesyłania i wytyczne

  1. Przed przesłaniem tego formularza musisz całkowicie wypełnić każdą sekcję poniżej.
  2. Formularze przesłane z niepełnymi informacjami i / lub bez kopii oryginalnej faktury / paragonu nie będą rozpatrywane. Musisz dołączyć datowane nagłówki e-maila oryginalnej faktury / paragonu.
  3. Jeśli nie zastosujesz właściwej procedury i formularza, Twoje zamówienie nie zostanie zbadane.
subscibrym